Tuesday, February 05, 2008

porta jazz, bitola

Speaking of Bitola, you can not miss "Porta Jazz" for night out in Bitola if you are staying in Bitola. This is one of few jazz bars in Macedonia.

ビトラといえば「ポルタジャズ」。もしビトラにお泊りの際に夜出かけるなら、やっぱここは行かないと。マケドニア国内の数少ないジャズバーのうちのひとつですから。

1 comment:

fragrga said...

prvi put sam bio u makedoniji i prva večer i nabasam na porta jazz, tri fantastične noći za redom. dado svaka čast, klub je super.
pozdrav iz hercegovine

tv široki brijeg